[ STRONA GŁÓWNA ˇ ARTYKUŁY ˇ LINKOWNIA ˇ DOWNLOAD ˇ FORUM ˇ 02 Grudzień 2020 ]
{ Nawigacja }
STRONA GŁÓWNA
HISTORIA PCK
HISTORIA 2003 - 2004
HISTORIA 2005 - 2006
HISTORIA 2007 - 2008
HISTORIA 2009 - 2010
HISTORIA 2011 - 2012
HISTORIA 2013 - 2014
HISTORIA 2015 - 2016
HISTORIA 2017 - 2018
STATUS HDK
REGULAMIN KLUBU
CZŁONKOWIE KLUBU
ZARZĄD KLUBU
ZASŁUŻENI
Z ŻYCIA KLUBU
ARTYKUŁY
CIEKAWOSTKI
LINKOWNIA
DOWNLOAD
KONTAKT
FAQ
FORUM
SZUKAJ
GRY
DODATKI
ZDJĘCIA

_ _
{ STATYSTYKA }
_ _
{ Ostatnio online }
KROPELKA 9 weeks
Merlinmen83 weeks
AngelGract142 weeks
turwie2155 weeks
Corpog89155 weeks
ScottDox175 weeks
DonaldShode178 weeks
Freddiedop179 weeks
TylerThymn183 weeks
Larrychoke186 weeks
_ _
{ IMIENINY }
_ _
{ KARKULATOR }
Kalkulator
dodatkowo.dbv.pl
_ _
{ HISTORIA 2007 - 2008 }
|
dodatki na stronę, dodatki na bloga2007 ROK
6 STYCZEŃ - Zwróciliśmy się z wnioskiem do Sztabu XV Finału WOŚP przy Komendzie Hufca ZHP im. Mikołaja Kopernika w Braniewie o umieszczenie na plakatach WOŚP informacji o zorganizowaniu w dniu 14.01.2007r. akcji poboru Krwi na bazie Oddziału Terenowego Krwiodawstwa w Braniewie.
11 STYCZEŃ - Własne konto e-mail umożliwia szybki kontakt z organizacjami skupiającymi Krwiodawców, stowarzyszeniami działającymi na rzecz poboru Krwi i Krwiolecznictwa oraz z fundacjami Honorowego Dawstwa Szpiku Kostnego. Dzięki przychylności i pomocy p.Arkadiusza RUTKOWSKIEGO - właściciela strony internetowej www.braniewo.org.pl mamy konto Naszej „KROPELKI” - hdkkropelka@braniewo.org.pl. Dziękujemy
12 STYCZEŃ - Odbyło się zebranie sprawozdawczo wyborcze w Naszym Klubie.Wybraliśmy nowy zarząd w składzie:

- PREZES – Ewa POKOJSKA
- WICEPREZES – Piotr KRAWCZYK
- SEKRETARZ – Sebastian JASZAK
- SKARBNIK – Tadeusz PIWOWARCZYK


Oraz uchwaliliśmy Regulamin Klubu HDK PCK „KROPELKA” w Braniewie.
Nie zabrakło też szczególnej uroczystości. Do Klubu przyjęliśmy nowych członków:

- Katarzynę PRAMIK
- Piotra CHMILEKIA
- Agnieszkę JASZAK
( wolontariusz), która jednocześnie przejęła prowadzenie Klubowej Kroniki. Hasło przewodnie Naszej działalności w 2007 roku będzie brzmiało:

”NIE BĄDŹ OBOJĘTNY, PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS. TWOJA KREW MOŻE RATOWAĆ ZDROWIE, A NAWET ŻYCIE”
14 STYCZEŃ - XV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy . Z tej okazji zorganizowaliśmy w Punkcie Krwiodawstwa przy Szpitalu Powiatowy w Braniewie zbiórkę krwi na rzecz WOŚP. Krew oddało 40 osób z czego 28 osób po raz pierwszy. Najwięcej Honorowych Dawców Krwi było z 9 BKpanc (22) , 16 pa (5), OSP (5), niezrzeszonych (4), SG(1) oraz 4 Naszych członków. Razem zebraliśmy 18 litrów tak bezcennego leku. Duże zaangażowanie w poborze Krwi wykazały panie pielęgniarki oraz Piotr KRAWCZYK, Sebastian JASZAK i Tadeusz PIWOWARCZYK2 LUTY - Wystąpiliśmy z pismem do Burmistrza Miasta Braniewa p.Henryka MROZIŃSKIEGO z prośbą o zgodę na umieszczenie Herbu Miasta Braniewa w logo i odznace Klubowej HDK PCK „KROPELKA” w Braniewie.
9 LUTY - Uchwalą nr 4/07 z dnia 09.02.2007 przyjęliśmy PROGRAM DZIAŁANIA KLUBU HDK PCK "KROPELKA" NA 2007 R.
Na zebraniu członków Klubu poinformowano wszystkich o możliwości przekazania 1% podatku dochodowego na rzecz PCK zgodnie z art.27 ustawy o podatku dochodowym ( z przeznaczeniem na PCK Elbląg „ KROPELKA” w Braniewie).

POLSKI CZERWONY KRZYŻ
WARMIŃSKO MAZURSKI ZARZĄD OKRĘGOWY
10-527 OLSZTYN
Ul.Partyzantów 32
62 1060 0076 0000 4013 8000 0349


Z dopiskiem 1 % podatku dochodowego na rzecz PCK zgodnie z art. 27 ustawy o pożytku publicznym – PCK Elbląg „KROPELKA” Braniewo

W poczet członków Klubu przyjęto Daniela TOLKA. W spotkaniu udział wzięła p.Kamila BARAŃSKA - przedstawicielka Rady Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Samorządu Studenckiego w Braniewie, która mówiła o możliwościach współpracy z Naszym Klubem.
11 LUTY - Otrzymaliśmy od Burmistrza Miasta Braniewa p.Henryka MROZIŃSKIEGO zgodę na umieszczenie Herbu Miasta Braniewa w logo i odznace Klubowej HDK PCK „KROPELKA” w Braniewie.
11 LUTY - Podjęliśmy uchwałę nr 5/07 w sprawie przekazania czasowego obowiązków prezesa Klubu HDK KROPELKA dla Piotra KRAWCZYKA. Nasz Koleżanka Ewa POKOJSKA musiała poświęcić więcej czasu dla oczekującej na narodziny Córeczki. Gratulujemy.
19 LUTY - Wystąpiliśmy z prośbą do Europejskiej Fundacji Honorowego Dawcy Krwi o objęcie patronatu nad akcją poboru Krwi w dniu 10.03 2007r. na terenie 9 Brygady Kawalerii Pancernej im.Króla Stefana Batorego w Braniewie.
2 MARZEC - Została pozytywnie rozpatrzona prośba przez Europejską Fundację Honorowego Dawcy Krwi o objęcie patronatu nad akcją poboru Krwi w dniu 10.03 2007r. na terenie 9 Brygady Kawalerii Pancernej im.Króla Stefana Batorego w Braniewie. Otrzymaliśmy CERTYFIKAT KREWNIAKÓW NR 17/02/07podpisany przez Prezesa Marcina BORISA VELINOVA oraz pakiet organizatora w skład , którego wchodzą:

1. Identyfikator organizatora zbiórki Krwi
2. Materiały promujące Honorowe Krwiodawstwo:

- plakaty do ostatniej kampanii EFHDK
- plakaty informujące o organizacji zbiórki Krwi
- ulotki informujące o Honorowym Krwiodawstwie
- gadżety (opaski, smycze, breloczki z grupami Krwi)
- multimedialny film edukacyjny KREWNIACY.pl
W poczet członków Naszego Klubu został przyjęty Rajmund PIĘTAKA>9 MARZEC - Uchwałą nr 6/07 z dnia 9.03.2007 przyjęliśmy wzór ODZNAKI KUBU HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PCK "KROPELKA" w Braniewie<br

”LOGO KLUBU HDK PCK “KROPELKA” w Braniewie”
10 MARZEC - Odbyła się akcja poboru Krwi w 9 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Braniewie. Frekwencja wyjątkowa i nie tak często powtarzalna - ten cenny lek oddało 177 żołnierzy w tym 66 po raz pierwszy. Krwi nie mogło ze względu na stan zdrowia oddać 16 potencjalnych Krwiodawców. Zebraliśmy 52 litry 650 ml. Akcję zabezpieczało RCKiK Olsztyn OT w Elblągu i członkowie Naszego Klubu: Piotr KRAWCZYK, Janusz SEREMAK i Sebastian JASZAK.
16 MARZEC - Zwróciliśmy się z prośbą do Burmistrza Miasta Braniewa -p.Henryka MROZIŃSKIEGO o pomoc w zorganizowaniu akcji poboru Krwi w dniu 1 czerwca -MIĘDZYNARODOWYM DNIU DZIECKAPomoc miała polegać na sfinansowaniu wykonania znaczków okolicznościowych i zakupu koszulek w/g załączonego wzoru.
22 MARZEC - W bardzo szybkim terminie otrzymaliśmy pismo nr Pr.0117-125/2007 od Burmistrza Miasta Braniewa - p.Henryka MROZIŃSKIEGO w którym informuje Nas, że z przyjemnością przyjął informację o planowanej akcji poboru Krwi w dniu 1.06 oraz zobowiązał się do wykonania znaczka okolicznościowego i zakupu koszulek z nadrukiem tego znaczka. Koordynatorką przedsięwzięcia z ramienia Miasta Braniewa była p.Anna KROCZYK - Specjalista ds.Promocji Miasta.Serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc.
18 KWIECIEŃ - Otrzymaliśmy CERTYFIKAT KREWNIAKÓW nr25-28/04/07, który poświadczał objęcie patronatu na organizację zbiórki Krwi przez Europejską Fundację Honorowego Dawcy Krwi w ramach kampanii społecznej ”KREWNIACY”. Certyfikat obejmował zbiórki Krwi w:

- 9 Brygadzie Kawalerii Pancernej im.Stefana Batorego w Braniewie – 28.04.2007;
- 9 Brygadzie Kawalerii Pancernej im.Stefana Batorego w Braniewie – 12.05.2007;
- Punkcie Krwiodawstwa w Braniewie – 26.05.2007;
- Braniewskim Centrum Kultury – 01.06.2007.


Certyfikat i podziękowania za wkład w budowę stabilnego systemu Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Polsce podpisał Prezes EFHDK - Marcin Boris VELINOV


20 – 22 KWIECIEŃ. - Odbył się XXXVII Rajd Pieszy ”BRANIEWSKA WIOSNA 2007”. Celem Rajdu była integracja środowisk, popularyzacja życia bez nałogów i poznawanie ziemi braniewskiej. Uczestnicy w ramach wpisowego otrzymali: pamiątkowy znaczek, grochówkę, dyplomy, nocleg i fachową obsługę tras rajdowych. Nie zabrakło tam i Naszych członków :Piotra KRAWCZYKA i Sebastiana JASZAKA, którzy przeprowadzili konkursy popularyzujące Krwiodawstwo. Na ręce Prezesa Klubu -Piotra KRAWCZYKA wpłynęły podziękowania od Komendy Rajdu za pomoc w organizacji i przeprowadzeniu tej imprezy.
23 KWIECIEŃ - W celu propagowania idei Honorowego Krwiodawstwa oraz budowania świadomości młodego pokolenia, istoty Honorowego Krwiodawstwa dla każdego z nas - Europejska Fundacja Honorowego Dawcy Krwi za Naszym pośrednictwem zorganizowała szereg prelekcji w Braniewie. Pierwsze takie spotkanie odbyło się w Braniewskim Centrum Kultury. Obecnych było 150 studentów UMW w Olsztynie - filia w Braniewie. W prelekcji wykorzystaliśmy film „KREWNIACY.pl”>
28 KWIECIEŃ - Z prośbą o zorganizowanie akcji Honorowego Dawstwa Krwi dla szer.ndt.Piotra HOPPENA zwrócił się do Naszego Klubu płk Roman CIEŚLIK - D-ca 13 pplot w Elblągu. Wiedząc, że dobre uczynki , jakie czynimy wracają do Nas ze zdwojoną mocą – postanowiliśmy zorganizować w krótkim czasie kolejną akcję poboru Krwi na terenie 9 BKPanc w Braniewie. Zgłosiło się 60 żołnierzy, ale tylko 40 oddało 18 litrów. Dla potrzebującego żołnierza przekazaliśmy potrzebną Krew w ilości 4 litrów 500 ml. Akcja poboru Krwi była objęta patronatem Europejskiej Fundacji Honorowego Dawcy Krwi. Dziękujemy żołnierzom.

MAJ - Otrzymaliśmy zgodę Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża na bezterminowe i bezpłatne korzystanie ze spotu "Dać komuś nadzieję na nowe życie"
7 MAJ - Otrzymaliśmy CERTYFIKAT KREWNIAKÓW nr HK -01-04/05/07 poświadczający uczestnictwo Naszego Klubu w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym propagowania idei Honorowego Krwiodawstwa - ”HONOROWE KRWINKI –EDYCJA 2006/2007”
Program realizowany był w ramach kampanii społecznej KREWNIACY przez Europejską Fundację Honorowego Dawcy Krwi. Certyfikat podpisał Prezes -Marcin Boris VELINOV.


7 MAJ - W Zespole Szkół Budowlanych przeprowadziliśmy drugą prelekcję w ramach akcji „KREWNIACY W Braniewie” Na zaproszenie odpowiedziało 270 uczniów. Głównym punktem spotkania była projekcja filmu "KREWNIACY.pl" Film ten pokazuje potrzeby oraz zasady funkcjonowania systemu krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Podkreśla walory wychowawcze idei oraz znaczenie krwi dla ratowania zdrowia i życia ludzkiego.Organizatorami spotkania byli Sebastian JASZAK i Piotr KRAWCZYK
8 MAJ - Tego dnia, w Genewie urodził się Henry Dunant, założyciel największej na świecie organizacji humanitarnej i pierwszy laureat Pokojowej Nagrody Nobla przyznanej w 1901 roku.Na pamiątkę jego urodzin 8 maja obchodzimy Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca - największe święto humanitaryzmu na świecie, łączące 100 milionów wolontariuszy. Święto obchodzone jest w 192 krajach i jest okazją do upowszechniania ideałów humanitaryzmu i bezinteresownej pomocy.Na Nasz wniosek i za zgodą Zarządu Głównego PCK w TVBraniewo został wyemitowany spot reklamowy „Dać komuś nadzieję na nowe życie”. W tym samym czasie Prezes Klubu Ewa POKOJSKA udzieliła wywiadu, w którym zachęcała mieszkańców Braniewa i okolic do czynnego udziału i propagowania idei Honorowego Dawstwa Krwi.
11 -12 MAJ - CaliVitaŸ International zdecydowała się zorganizować Międzynarodowe Dni Honorowego Krwiodawstwa zgodnie z mottem przewodnim firmy – „Zdrowie jest bogactwem” i pobić rekord Guinness'a w niesieniu pomocy osobom potrzebującym – akcji Honorowego Dawstwa Krwi. Na prośbę przedstawiciela Firmy p.Katarzyny WIĘDZKOWSKIEJ postanowiliśmy przyłączyć się do tej szczytnej akcji. Na terenie 9 BKPanc zebraliśmy 18 litrów 900 ml Krwi od 42 dawców. Ze względu na stan zdrowia do akcji nie mogło się przyłączyć 13 żołnierzy – dziękujemy im jednak za wolę współuczestnictwa.Akcję poboru Krwi z ramienia Klubu zabezpieczali - Sebastian JASZAK i Janusz SEREMAK
Akcja poboru Krwi była objęta patronatem Europejskiej Fundacji Honorowego Dawcy Krwi
21 MAJ - Ważnym krokiem do utrzymywania systemu krwiodawstwa na stabilnym poziomie jest organizowanie zbiórek krwi i popularyzowanie tych akcji poprzez środowiska lokalne: młodzież, nauczycieli, policję, straż pożarną, parafie, urzędników, sportowców, etc. W Zespole Szkół Ekonomicznych przeprowadziliśmy trzecią prelekcję w ramach akcji „KREWNIACY W Braniewie” Na zaproszenie odpowiedziało 80 uczniów i nauczycieli.Organizatorem była
21, 29 MAJ - Każdy z nas może potrzebować krwi, ale nie każdy z nas może krew oddawać. Dlatego żołnierz to nie tylko honorowy dawca krwi ale także młody człowiek, któremu ta idea jest bliska i nieobojętne jest ludzkie życie. Tym razem gościliśmy w 9 BKPanc W Braniewie. Nasz prelekcja n/t Honorowego Dawstwa Krwi prowadzona była w dwóch turach ze względu na ogromne zainteresowanie – zgłosiło się 520 żołnierzy. Organizatorami prelekcji byli Sebastian JASZAK i Janusz SEREMAK
26 MAJ - Zorganizowaliśmy akcję poboru krwi na terenie miejskiego Punktu Krwiodawstwa. Zbiórka odbyła się w godzinach 9:00-12:00. Udział w akcji wzięli mieszkańcy Braniewa i okolic oraz Miłośnicy Motocykli Akcja poboru krwi odbyła się w ramach kampanii społecznej KREWNIACY.
Poboru krwi dokonała Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie - OT Braniewo.
Patronat nad akcją objęła Europejska Fundacja Honorowego Dawcy Krwi.
29 MAJ - Poprzez przekazanie właściwej wiedzy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie dążymy do stworzenia stabilnego systemu krwiodawstwa, ponieważ stały poziom, oddawanej krwi, to bezpieczeństwo nas wszystkich. Krew jest niezastąpionym lekiem, który tylko człowiek może przekazać innemu człowiekowi. Aby tą idę propagować w Liceum Ogólnokształcącym im. Feliksa Nowowiejskiego zorganizowaliśmy czwartą z kolei prelekcję połączoną z projekcją filmu "KREWNIACY.pl" . Obecnych było 100 uczniów i nauczycieli.Organizatorką przedsięwzięcia była
1 CZERWIEC - Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka przeprowadziliśmy akcję pod hasłem ”ODDAJESZ KREW DZIECIOM – DARUJESZ NOWE ŻYCIE”Udział w akcji wzięło 49 Krwiodawców, w tym 16 pań. Zebraliśmy 22 litry 50ml tego cennego leku.Patronat nad akcją poboru Krwi sprawowała Europejska Fundacja Honorowego Dawcy Krwi W akcji aktywnie uczestniczyli Ewa POKOJSKA, Piotr KRAWCZYK, Tadeusz PIWOWARCZYK i Sebastian JASZAK. Naszą akcję wsparli Braniewska Straż Pożarna poprzez zorganizowanie pokazu sprzętu gaśniczego dla dzieci i dawców oraz Koncern Energetyczny „Energa SA” – Oddział w Elblągu poprzez zakup drobnych prezentów i gadżetów dla dzieci i krwiodawców.2 CZERWIEC - Ostatnią prelekcję w ramach ponad miesięcznej akcji „KREWNIACY w Braniewie realizowaliśmy w ZHP Chorągiew Warmińsko – Mazurska – Hufiec Braniewo. Przybyło 130 harcerzy. Mamy nadzieję, ze za kilka, kilkanaście lat Honorowe Krwiodawstwo zasili rzesza nowych dawców, a Transplantologia przestanie budzić jakiekolwiek kontrowersje i stanie się rzeczywiście akceptowaną i rozumianą przez wszystkich ludzi dziedziną medycyny.Organizatorami przedsięwzięcia byli Piotr KRAWCZYK i Artur MALISZEWSKI
14 CZERWIEC - Światowy Dzień Krwiodawcy, to dzień, w którym szczególnie blisko jesteśmy myślami z wszystkimi, którzy odpowiadając na nasze apele bezinteresownie dzielą się swą krwią z drugim, potrzebującym jej człowiekiem. Tematem przewodnim tegorocznego Święta jest hasło „Bezpieczna Krew dla bezpiecznego Macierzyństwa”. Nie mogło zabraknąć i Naszego skromnego udziału w tych uroczystościach. Na spotkanie w Naszym Klubie przybyło 20 członków i sympatyków. Prezes Ewa POKOJSKA i Sebastian JASZAK podsumowali minione 5 miesięcy w Naszej działalności i jednocześnie apelowali do ludzi dobrej woli o włączenie się w niesienie pomocy innym. Do grona Honorowych Dawców Krwi w Braniewie dołączyły 164 osoby Szczerego Srca. Zebraliśmy w 6 akcjach 131 litrów Krwi od 292 dawców. Wierzymy, że Krwiodawcy „KROPELKI” nie zawiodą nigdy i nigdzie.


16 CZERWIEC - Nasz Klub „KROPELKA” zrzesza ludzi dobrej woli. Do Nas może przyjść każdy, któremu na sercu leży pomoc i dobro drugiego człowieka. Deklarujemy osobistą pomoc na rzecz ratowania każdego życia ludzkiego, bez względu na status społeczny, przynależność, wyznanie… Niesiemy ratunek - oddając krew i szpik kostny nieuleczalnie chorym na białaczkę. Akceptując taką formę pomocy dla potrzebujących w dniu dzisiejszym wolę przystąpienia do Naszego Klubu wyraziły kolejne osoby: Aneta JASZCZUK, Jarosław JASZCZUK i Michał ŁUCEWICZ
SIERPIEŃ - W kolejne zmianie ONZ – UNDOF – na Wzgórzach Golan uczestniczyli członkowie Naszego KlubuMieczysław BUKOWSKI i Sebastian JASZAK. Powrót zaplanowano na marzec 2008r.
28 LISTOPAD - Odbyło się posiedzenie Rejonowej Rady Reprezentantów i Rejonowej Rady Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża w Elblągu. Wojewoda województwa Warmińsko –Mazurskiego na tej uroczystości wręczyła w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Brązowy Krzyż Zasługi RP dla Naszego kolegi Piotra KRAWCZYKA
30 LISTOPAD - W Centrum Integracji Społecznej przy ul.Koścuszki odbyło się spotkanie z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa, na którym wręczono nagrody oraz odznaczono najbardziej zasłużonych Dawców Krwi.Spotkanie otworzyła Ewa POKOJSKA - Prezes Naszego Klubu, która podkreśliła rolę jaką w społeczeństwie odgrywają dawcy krwi, cytując maksymę:„Człowiek jest wart tyle, ile sam może ofiarować innym”
Uroczystym elementem spotkania było wręczenie kilkunastu Honorowym Dawcom Krwi:

1.Odznaczenia „Zasłużony dla Zdrowia Narodu":
- Józef NIEŚCIERUK

2.Odznaczenia Honorowego PCK IV stopnia:
- Ewa POKOJSKA

3.Odznaki Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia:
- Katarzyna PRAMIK
- Wiesław KUKUŁOWICZ
- Mieczysław BUKOWSKI


4.Odznaki Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia:
- Aneta JASZCZUK

Honorowych Dawców wyróżniono także skromnymi nagrodami ufundowanymi przez Burmistrza Braniewa Henryka MROZIŃSKIEGO
W dyskusji podsumowującej spotkanie głos zabierali krwiodawcy i zaproszeni goście. Mówiono o konieczności promowania Honorowego Krwiodawstwa wśród młodzieży, o przełamywaniu stereotypów wokół tej idei – podkreślono rolę oddawanej krwi w lecznictwie. Wciąż jeszcze każda jej kropla jest na wagę zdrowia, a nawet życia.
17 GRUDZIEŃ - Przez ponad miesiąc prowadziliśmy akcję zbiórki zabawek i słodyczy z przeznaczeniem dla świetlic wiejskich. Tym razem wszystkie zebrane Dary przekazaliśmy na świetlicę w Żelaznej Górze. W dowód uznania za naszą bezinteresowną pomoc otrzymaliśmy od Kierownika świetlicy pisemne podziękowanie w imieniu dzieci .
17 GRUDZIEŃ - ”MOŻESZ POMÓC – ODDAJ KREW” -pod takim hasłem zorganizowaliśmy ostatnią w tym roku akcję poboru Krwi. Do Punktu Krwiodawstwa przy Szpitalu Powiatowym w Braniewie zgłosiło się 30 chętnych i tylu też oddało razem 13 litrów 500ml tego bezcennego leku.
W dniu dzisiejszym podsumowaliśmy także mijający rok i Nasze zaangażowanie w promowanie idei Honorowego Dawstwa Krwi.Zorganizowaliśmy prelekcje promujące Honorowe Krwiodawstwo w braniewskich szkołach średnich oraz UWM filia w Braniewie, 9BKPanc i ZHP, w których udział wzięło 1250 osób. Odbyło się 7 akcji poboru Krwi, na których zebraliśmy 144 litry 900 ml BEZCENNEGO DARU. Jest to zasługa 322 Krwiodawców – w tym 194 oddających Krew po raz pierwszy. Członkowie „KROPELKI”oddali 36 litrów Krwi pełnej.

Nigdy nie wiemy, co nas czeka w bliskiej, czy dalekiej przyszłości -
wiemy jednak, że, chęć wsparcia przez Nasz Klub osób potrzebujących
niesie nadzieję na lepsze jutro.


Te słowa przyświecały nam w czasie łamania się opłatkiem i składania sobie życzeń świątecznych i noworocznych.dodatki na stronę, dodatki na bloga2008 ROK
13 STYCZEŃ - Podczas tegorocznej edycji XVI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wolontariusze w całej Polsce, za granicą i w powietrzu zbierali pieniądze na pomoc dzieciom ze schorzeniami laryngologicznymi. My podzieliliśmy się tym co najcenniejsze – zorganizowaliśmy w Oddziale Terenowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Braniewie akcję poboru Krwi.Zgłosiło się 35 potencjalnych Krwiodawców , ale tylko 26 oddało jej 11 litrów 700 ml. W akcji duże zaangażowanie wykazali nasi członkowie: Ewa POKOJSKA, Aneta JASZCZUK, Piotr KRAWCZYK, Tadeusz PIWOWARCZYK i Janusz SEREMAK.


8 MAJ - Dziś światowy dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Święto jednej z najstarszych organizacji humanitarnych jest obchodzone w 192 krajach i jest okazją do upowszechniania ideałów humanitaryzmu i bezinteresownej pomocy. Kampania „NASZ ŚWIAT - TWÓJ RUCH”, ma wzywać do zaangażowania w poprawianie otaczającego Nas świata. My też przyłączyliśmy się do tej akcji – oddaliśmy Naszą Krew dla ludzi potrzebujących. W Braniewskim Centrum Kultury zebraliśmy 4 litry 500 ml tego leku od 10 dawców. 6 osób ze względu na stan zdrowia nie mogło przyłączyć się do naszej akcji a 3 uczyniło to po raz pierwszy.14 CZERWIEC - Światowy Dzień Krwiodawstwa zbiega się z 5 rocznicą funkcjonowania Naszego Klubu
Z uwagi na powyższe, Zarząd Kluby HDK PCK „KROPELKA” składa Wszystkim Krwiodawcom serdeczne podziękowanie za honorowe i bezinteresowne oddawanie krwi w celu ratowania zdrowia i życia ludzkiego. Dziękując za piękną, humanitarną postawę łączymy życzenia wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz wielu osiągnięć w działalności społecznej na rzecz honorowego krwiodawstwa. Święto to było też okazją do spotkania integracyjnego członków Klubu i ich z Rodzin - gospodarzem spotkania był Tadeusz PIWOWARCZYK z Małżonką
22 LIPIEC - Dowódca 9 Brygady Kawalerii Pancernej w Braniewie gen.bryg.Wojciech GRABOWSKIwyraził zgodę na współpracę z Naszym Klubem i jednocześnie zatwierdził Plan uczestnictwa żołnierzy w akcjach Honorowego Dawstwa Krwi na 2008r. Na miejsce organizacji zbiórki wskazano Rejonowy Punkt Krwiodawstwa w Braniewie przy ul.Moniuszki 13. Ten miły akt dobrej woli dwóch stron pozwoli na znaczne poszerzenie kręgu młodych ludzi dla których jest to pierwszy krok do budowy uniwersalnego poczucia solidarności ze wszystkimi, którzy potrzebują ochrony i pomocy
SIERPIEŃ - ....„Obdaruj sobą Innych” jest hasłem przewodnim najnowszej akcji Europejskiej Fundacji Honorowego Dawcy Krwi promującej Transplantacje i Honorowe Krwiodawstwo. Głównym założeniem promocji Transplantacji tuż przy propagowaniu Honorowego Krwiodawstwa w ramach jednej kampanii Krewniacy, jest wykorzystanie powszechnej społecznej akceptacji Honorowego Krwiodawstwa, by Transplantacje znalazły zrozumienie i akceptację społeczną. W tej akcji nie mogło zabraknąć Naszego Klubu Honorowych Dawców Krwi „KROPELKA”.
Celem akcji jest także rozpowszechnienie kart Oświadczenie Woli. Każda osoba dorosła podpisująca kartę Oświadczenie Woli, wyrażając zgodę na pobranie po śmierci swoich tkanek i narządów do przeszczepienia daje dowód świadomej chęci ratowania życia i przywracania zdrowia chorym ludziom. Własnoręczne podpisanie karty Oświadczenie Woli ułatwia bliskim oraz lekarzom uszanowanie wyrażonej w ten sposób woli. Oświadczenie woli ma charakter jedynie informacyjny i nie trzeba go nigdzie zgłaszać ani rejestrować!
23 SIERPIEŃ - Odbyła się XIX Okręgowa Spartakiada Honorowych Dawców Krwi w Kręsku. Celem tego sportowego spotkania była promocja idei Honorowego Krwiodawstwa, nawiązanie współpracy między Klubami i Krwiodawcami oraz popularyzacja czynnego wypoczynku. Zarząd Regionalny PCK w Elblągu był reprezentowany przez 5 osobową drużynę w skład , której wchodził Nasz Kolega Sebastian JASZAK.
W ostatecznej rywalizacji drużyna z Naszego Rejonu zajęła VII miejsce
13 WRZESIEŃ - Zgodnie z Planem na terenie 9 Brygady Kawalerii Pancernej w Braniewie odbyła się druga akcja poboru Krwi na którą zgłosiło się 54 żołnierzy. Ze względu na stan zdrowia uczyniło to tylko 43 w tym 23 po raz pierwszy. Zebraliśmy 19 litrów 350 ml tego bezcennego leku
27 WRZESIEŃ - Idea niesienia bezinteresownej pomocy choremu człowiekowi na trwałe wpisała się już w życie 9 Brygady Kawalerii Pancernej w Braniewie. Zorganizowana akcja poboru Krwi przez Nasz Klub „KROPELKĘ” zachęciła 43 młodych ludzi, którzy razem oddali jej 24 litry 300 ml.


21 PAŹDZIERNIK - W Zespole Szkół Budowlanych przy ul.Wiejskiej odbyła się pierwsza akcja krwiodawstwa w ramach VI edycji ogólnopolskiego Turnieju PCK „Młoda Krew Ratuje Życie”. Celem tego przedsięwzięcia jest zachęcenie uczniów do popularyzowania idei honorowego oddawania krwi, poszerzenie grupy Honorowych Dawców Krwi o młodzież uczącą się , promocja Honorowego Krwiodawstwa w społecznościach lokalnych oraz integracja szkolnych środowisk młodzieżowych. Organizatorem akcji był Nasz Klub i RCKiK OT w Elblągu przy wydatnej pomocy pedagog p. Małgorzaty DĘBICKIEJ. Na akcję pozytywnie odpowiedziało 50 osób, ale ze względu na stan zdrowia przystąpiło do niej 32 w tym 30 uczniów. Zebraliśmy 14 litrów 400 ml bezcennego leku. Organizatorzy dziękują wszystkim młodym krwiodawcom za bezinteresowny dar serca.


LISTOPAD - Na misję ISAF do Afganistanu wyjechał Nasz Klubowy Kolega Jaroslaw JASZCZUK. Powrót został zaplanowany na maj 2009r.2 LISTOPAD - Zarząd Klubu przyjął uchwałę nr 2/08 w sprawie regulaminu dla Honorowych Dawców Krwi podczas akcji poboru Krwi w dniach 24 -26 listopada pod hasłem KAŻDY Z NAS DYSPONUJE BEZCENNYM LEKIEM . Głównym celem tego przedsięwzięcia było promowanie idei Honorowego Dawstwa Krwi połączonego z losowaniem skromnych nagród – 30 wejściówek do kina w BCK. Liczymy na odzew braniewian i mieszkańców powiatu braniewskiego. Nagrody czekają.16 LISTOPAD - Na serwisie społecznościowym Nasza – klasa.pl jako konto fikcyjne został utworzony przez Sebastiana JASZAKAprofil Naszego Klubu. Celem tego przedsięwzięcia było propagowanie Honorowego Dawstwa Krwi, wymiana zdjęć, nawiązywanie kontaktów z Krwiodawcami i Klubami w Polsce oraz szybkie informowanie Krwiodawców o prowadzonych akcjach poboru Krwi i rejestracji Dawców Szpiku Kostnego
24 LISTOPAD - Rozpoczęliśmy 3 – dniowy MARATON poboru Krwi – To Nasz skromny udział w 50-leciu Dni Honorowego Krwiodawstwa. Do Oddziału Terenowego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w dniu dzisiejszym zgłosiło się 14 Krwiodawców, którzy oddali 6 litrów 300 ml bezcennego leku.


25 LISTOPAD - Drugi dzień MARATONU - Krwiodawców mniej, ale nie znaczy to wcale , że ich nie ma – 8 Naszych Przyjaciół wsparło Nas w akcji poboru Krwi. Zebraliśmy 3 litry 600 ml Tego, na co czekają zawsze potrzebujący. Dziękujemy Wszystki myślącym w sposób podobny do członków Naszego dzielnego Klubu –„KROPELKI”


26 LISTOPAD - Dzisiaj finiszujemy w pierwszym MARATONIE - i chyba nie ostatnim. Jak przystało na finisz – odwiedziło Nas w Braniewskim Centrum Kultury 18 Krwiodawców, którzy oddali 8 litrów 100 ml Tego co najdroższe dla człowieka. W trzy dni Nasz Bank wzbogaciły o 18 litrów Krwi. Dziękujemy Wszystkim.


22 – 26 LISTOPAD - Obchody 50–lecia Dni Honorowego Dawstwa Krwi rozpoczęliśmy mszą św. w Bazylice Mniejszej , którą w intencji Ludzi Dobrej Woli odprawił ks.Leszek GALICA
” KAŻDY Z NAS DYSPONUJE BEZCENNYM LEKIEM” Krew oddawały osoby różnych środowisk zawodowych i w różnym wieku. Na miejsce zbiórki Krwi wyznaczono Punkt Krwiodawstwa przy Szpitalu Powiatowym w Braniewie i Braniewskie Centrum Kultury. Zebraliśmy w tych dniach 18 litrów 100 ml daru życia dla ludzi potrzebujących od 57 Krwiodawców.
Podsumowaniem tego święta było wyróżnienie najaktywniejszych członków „KROPELKI”. P.Grażyna KULA - Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie wyróżniła nagrodą rzeczową i pismem za zaangażowanie w idei Honorowego Krwiodawstwa Sebastiana JASZAKA.

Klub HDK „KROPELKA” wyróżnił Pucharem z Naszym Logo:
- Tomasza SIELICKIEGO – Dyrekrora Braniewskiego Centrum Kultury
- Personel medyczny Punktu Krwiodawstwa w Braniewie


Patronami akcji byli:
- Urząd Miasta Braniewa
- Zarząd Regionalny PCK w Elblągu


Sponsorami akcji byli:
- RCKiK w Olsztynie
- Braniewskie Centrum Kultury
- Sklep meblowy Stanisława SEKUŁY
- POL-PLAST fabryka okien PCV w Elblągu
28 LISTOPAD - Braniewscy krwiodawcy zostali wyróżnieni podczas spotkania zorganizowanego przez ZR PCK w Elblągu .
Kapituła Odznaki Honorowej PCK nadała Sebastianowi JASZAKOWI Odznakę Honorową PCK IV stopnia. Prezes Zarządu Głównego PCK i Przewodniczący Krajowej Rady HDK PCK przyznali Ewie POKOJSKIEJ Medal 50-lecia Honorowego Krwiodawstwa PCK.


12 GRUDZIEŃ - Z 5–leciem działalności Naszego Klubu zbiegł się Jubileusz 50-lecia Ruchu Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Zorganizowaliśmy ostatnie w tym roku spotkanie, które odbyło się w Centrum Integracji Społecznej w Braniewie.
Na spotkanie – prócz członków Klubu - przybyli zaproszeni goście: Ryszard TOMASZEWSKI – Wiceprezes Zarządu Rejonowego PCK w Elblągu i kpt. Władysław SZCZEPANOWICZ - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie.
Zaproszonych gości i członków Klubu powitała p.Prezes - Ewa POKOJSKA
W dowód uznania za najpiękniejszy dar humanitarny – bezinteresowne długoletnie oddawanie krwi Warmińsko-Mazurski Zarząd Okręgowy PCK w Olsztynie przyznał:

1.Odznakę Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia:

- Aneta JASZCZUK

2. Odznakę Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia:

- Piotr CHMIELIK:
- Jacek SZCZĘSNY.

Odznaki wręczył Wiceprezes ZR PCK w Elblągu Ryszard Tomaszewski, który jednocześnie przekazał na ręce kpt. Władysława Szczepanowicza puchar za zajęcie I miejsca w III edycji turnieju „OGNISTY RATOWNIK – GORĄCA KREW”. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie osiągnęła w tym programie najlepsze wyniki wśród Komend Miejskich i Powiatowych PSP województwa warmińsko – mazurskiego.
Podsumowując bieżący rok Krwiodawcy z braniewskiej „KROPELKI” stwierdzili, że można go zaliczyć do udanych. Założone cele zostały osiągnięte:

- przeprowadziliśmy trzy prelekcje z młodzieżą, omawiając cele i znaczenie Honorowego Krwiodawstwa w naszym społeczeństwie;
- zorganizowali cztery akcje poboru krwi, w tym jedną trzy dniową.
Na Nasze akcje poboru krwi odpowiadała zawsze liczna grupa osób – cząsteczką siebie podzieliło się z potrzebującymi 108 osób, z czego 59 uczyniło to po raz pierwszy. Pozyskano 51 litrów 750 ml płynnej tkanki, która zasiliła regionalny „BANK KRWI”.15 GRUDZIEŃ - Na bazie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie Oddział Terenowy w Braniewie Odbyła się ostatnia akcja poboru Krwi w mijającym roku, na którą zgłosiły się 33 osoby. Ze względu na stan zdrowia uczyniło to tylko 3O w tym 30 po raz pierwszy. Zebraliśmy 13 litrów 500 ml tego bezcennego leku
15 GRUDZIEŃ - Zarząd Klubu HDK PCK „KROPELKA” przyznał puchar dla Żołnierzy 9 BKpanc w Braniewie. Przekazaliśmy Go na ręce Dowódcy. gen. bryg Wojciecha GRABOWSKIEGO z dedykacją: „W Dowód Uznania dla Żołnierzy 9 BKPanc za Najpiękniejszy Dar Humanitarny – bezinteresowne oddawanie Krwi”.
W bieżącym roku od lipca do grudnia na terenie Brygady zostało przeprowadzonych dziewięć akcji poboru Krwi, w których udział wzięło 346 żołnierzy, oddając 155 litrów 700 ml bezcennego leku. Żołnierze jak i kadra Brygady wielokrotnie w ciągu roku odwiedzali także braniewski Oddział Terenowy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa - indywidualnie lub grupami. Podczas tych wizyt 369 dawców oddało 166 litrów 050 ml Krwi. Łącznie 321 litrów 750 ml Krwi od braniewskich Żołnierzy wydatnie przyczyniło się do zaspokojenia w województwie warmińsko-mazurskim zapotrzebowania na ten niezastąpiony lek, jakim jest Krew.
17 GRUDZIEŃ - Z inicjatywy Starosty Braniewskiego p.Leszka DZIĄGA odbyła się powiatowa konferencja organizacji pozarządowych działających na terenie Naszego Powiatu. Na takim przedsięwzięciu nie mogło zabraknąć naszego Klubu - reprezentowali Nas
Nawiązaliśmy współpracę z Wydziałem Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu w Braniewie oraz Przewodniczącą Rady Organizacji Pozarządowych w Powiecie Braniewskim - p.Beatą JAROSZdodatki na stronę, dodatki na bloga|
_ _
{ Komentarze }
| Brak komentarzy. |
_ _
{ Dodaj komentarz }
| Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze. |
_ _
{ Oceny }
|
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
|
_ _
{ Logowanie }
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
_ _
{ KALENDARZ }

KROPELKA
_ _
{ ZEBRANIA KLUBU }

NAJBLIŻSZE ZEBRANIE
CZŁONKÓW KLUBU
HDK PCK "KROPELKA"

-14.02r. 2020 (PIĄTEK)
GODZ. 17.00

PRZY KLUBIE AA
ul. Kościuszki 10

w Braniewie.
_ _
{ POGODA }
_ _
{ CYTAT NA DZIŚ }
_ _
{ CIEKAWOSTKI }
_ _

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie